Hvorfor vælge privat?

1) Høj kvalitet til lavere pris.
 
2) Du vil ikke opleve nedskæringer/besparelser/forringelser.
 
3) Fleksible åbne/lukketider.
 
4) Jeg er en selvstændig forretning med få sygedage.
 
5) Dit barn skal ikke i gæstepleje.
 
6) Fast vikar i mit hjem (barnet skal ikke et ukendt sted hen).

PRIVAT PASNINGSORDNING

PRIVAT PASNINGSORDNING.

Ingas BørneOase er en privat børnepasningsordning og dermed et alternativ til en vuggestueplads eller en kommunal dagplejer. I praksis betyder det at jeg er ansat af forældrene til de børn jeg passer i stedet for at være ansat af kommunen.

PRIS OG BETALING 2019
 
Prisen er 8150 kr. om måneden, forudbetalt. Tilskud fra kommunen er 6089 kr så egenbetalingen bliver 2061 kr. pr mdr. Der betales for alle 12 mdr. – også under sygdom, ferie, helligdag og jeres ferie.

Evt regulering af beløbet sker ved årsskiftet når kommunen melder ud hvad tilskuddet er. Opsigelsesvarsel er løbende mdr. + 1 mdr. – dette gælder begge veje.
Betalingen skal ske senest den 3. i måneden. Såfremt betaling udebliver har den jeg ret til at nægte modtagelse af barnet indtil betalingen er sket.

Priser til sammenligning pr. 1/1 2019 efter kommunalt tilskud:
Ingas dagpleje           2.061 kr. x 12 mdr. = 24.732 kr./år
Kommunal dagplejer  3.077 kr. x 11 mdr. = 33.847 kr./år
Vuggestue med mad  3.991 kr. x 11 mdr. = 43.901 kr./år
 
Incl i prisen er bleer - vaskeklude og kost. Jeg har også barnevogne til rådighed.
 

Skriv dit barn op

Du skal skrive dit barn op til pasning på kommunens hjemmeside.
Her vælger du "Dagpleje" og ønsker du at dit barn skal passes hos mig, så skriver du det i kommentarfeltet :-)
 

Tilsyn

Som privat pasningsordning er jeg godkendt af Hedensted kommune på samme vilkår som de kommunale dagplejere.

Kommunen indhenter straffeattester samt børneattester på alle i husstanden/mine vikarer.

Der er tilsyn af kommunens dagpleje pædagog både uanmeldte og anmeldte tilsyn som skal sikre at jeg levere pasning i høj kvalitet og under trygge og sikre rammer .

Mine vikarer er
Karl - min mand som børnene kender og som er en naturlig del af deres hverdag. 
Agnes - en tidligere dagplejekollega som er yderst kompetent og vellidt af børnene. Hun vil komme på besøg løbende så børnene kender hende. 
Inga Kristensen  | Tlf.: 29769465 | ingasdagpleje@hotmail.com